אשרור בתולין ושחזור קרום הבתולין

אשרור בתולין ושחזור קרום הבתולין
ד"ר נגה פורת - יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה Certificates of Virginity and Reconstruction of the Hymen Jean-Jacques Amy. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care June 2008:13(2):111-113


מאמר המערכת של ביטאון האיגוד האירופי לאמצעי מניעה נדרש לאחרונה לסוגיה העולה לדיון במדינות שונות באירופה ומובאת לפתחם של הרופאים, סוגיית הבתולין ושחזורם בנסיבות שונות. ההערכה היא כי ברחבי בלגיה מונפקים במהלך שנה כמה מאות אישורים על בתולין.
קביעת בתולין בנשים נסמכה במהלך השנים על שלמותו של קרום הבתולין, אותה ממברנה דקה המצויה בפתח הנרתיק. קרום הבתולין נקרע בדרך כלל במהלך קיום יחסי מין לראשונה, פעולה שכרוכה על פי רוב בדמם בדרגות שונות. בתרבויות מסוימות כבוד המשפחה כרוך בשמירה על בתוליה של האישה ולאחר ליל הכלולות מוצגים המצעים המוכתמים כעדות לתומתה של האישה עד נישואיה.
קיים מידע מועט על שכיחות הדמם בעקבות ביקוע קרום הבתולין. Loeber ביצעה סקר רטרוספקטיבי בקרב אוכלוסיית נשים עם מגוון אתני, סוציו-אקונומי ודתי במרכז הולנד. קצת יותר מ-50% דיווחו כי חוו דמם בעקבות המגע המיני הראשון שלהן.
שלוש הדתות המונותאיסטיות הגדולות מייחסות חשיבות רבה לבתוליה של האישה טרם נישואיה. בקוראן אין התייחסות ישירה לנושא, וההנחה היא כי נסיבות חברתיות ומבנה המשפחה הפטריאכלית הם שהביאו לציווי הדתי על שמירת בתוליה של האישה כאחת הדרכים לשמירת המוסר. עד שנות ה-60 של המאה הקודמת, עת החלה תקופת הליברליזציה, קיום יחסי מין טרום נישואין נחשב חריג ברוב ארצות אירופה.
קביעת בתולין על בסיס שלמותו של קרום הבתולין מעוררת מיד את הבעיה המוכרת בדבר היעדר יכולת מוחלטת לקבוע כי אכן מדובר בקרום שלם. מתוארים 4 סוגים עיקריים של מבנה קרום הבתולין, ומספר וריאציות לכל סוג.
בניגוד להנחה הרווחת, קשה מאוד לקבוע חד-משמעית קיומם של יחסי מין בנערות. במשך שנים רבות נדרשו רופאים לתת אישור לבתוליהן של נערות ונשים, אך קביעה שכזו אינה פשוטה למי שאינו אמון על ההבדלים שבין קרע בקרום הבתולין שעבר איחוי, לבין זיז של הקרום שהינו מבנה תקין. בנערות, קרום הבתולין בהיותו רקמה אלסטית לא בהכרח נקרע במהלך פעילות מינית. קיימים נתונים מהימנים מועטים על מידת הפגיעה בקרום הבתולין בעקבות קיום יחסי מין מלאים לראשונה. בקרב נערות בגילים 19-14 שנים שהתלוננו על תקיפה מינית שאירעה בהיותן בתולות, נצפו קרעים "טריים" בקרום הבתולין בשיעור של 19% בלבד. מחקר נוסף בנשים בגילים 64-15 שנים שעברו תקיפה מינית בהיותן בתולות הראה קרעים "טריים" בקרום הבתולין בשיעור של 9% בלבד. לפיכך קביעה או שלילה של קיום יחסי מין מלאים על בסיס מראה ושלמות קרום הבתולין אינה מהימנה או מדויקת. מובן ששלמות קרום הבתולין אינה מעידה על התנסויות מיניות לא נרתיקיות של האישה, מרצונה או בכפייה.
בדיקת בתולין באישה מתבצעת לעתים קרובות, שלא מרצונה, ובסיטואציה שכרוכה במצב נפשי ופיזי בלתי נסבלים, ובסיומה מתקבלת מסקנה שאיננה מהימנה לחלוטין.
האספקט האתי ביחסי רופא-מטופל גם הוא עומד למבחן בסוגיית אשרור בתוליה של אישה. הידיעה כי בתרבויות מסוימיות נשים שבתוליהן "חוללו" טרם הנישואין חשופות לנידוי חברתי, ענישה פיזית ולעתים לא נדירות אף למוות, מציבה את הרופא בפני דילמה מוסרית ומקצועית כאחת: האם להיענות לדרישת המשפחה/הבעל ולבצע את הבדיקה שיש בה משום חשיפה אינטימית ומשפילה של האישה ושלילת עצמאותה על גופה, מחד גיסא, והיעדר ודאות מלאה של הממצאים, מאידך גיסא?
הקולג\ הגינקולוגי הלאומי בצרפת קרא לכל רופאי הנשים להימנע מלקחת חלק בקביעת בתולין שעילתם שמירת כבוד המשפחה. בבלגיה, הולנד ואף בצרפת עצמה חלוקים הרופאים לגבי סירוב מוחלט לבצע בדיקה שכזו למרות הבעייתיות שהיא טומנת בחובה.
במדינות ובתרבויות שבהן חשיבות הבתולין שקולה לחייה של אישה, נפוצו ניתוחים לתיקון קרום הבתולין כך שלמראית עין ובליל הכלולות תוכל המשפחה להציג את ההוכחה הניצחת לכבוד המשפחה. לניתוחים אילו חשיבות בהיותם מפלט למצוקות הנשים, מצוקות שיוסרו רק כאשר שוויון בין המינים יכלול גם את חירותה של האישה על גופה.
בישראל, הצורך באשרור בתולין נפוץ במגזרים של האוכלוסייה היהודית והערבית כאחד. מידע על היקף התופעה אינו מפורסם היות וגם אצלנו עדיין יכולה פגיעה בבתוליה של האישה להיות עילה מספקת לרציחתה.
ובעינה נותרת השאלה: האם הגיעה העת לצאת בקריאה לרופאי הנשים בישראל שלא לקחת חלק בתהליך המשפיל והמבזה של קביעת בתוליה של האישה, או שקביעה שכזו רק תציב נשים בסכנה גדולה יותר מכיוון שכל חשד יסתיים ברצח, מבלי שניתנה אפשרות להזמתו?LeftSide