השימוש בפסארי בצניחות ניכרות של איברי האגן

השימוש בפסארי בצניחות ניכרות של איברי האגן
ד"ר אילן זיו - מנהל המכון לאורוגינקולוגיה, אסותא ומכבי שירותי בריאות Pessary Use in Advanced Pelvic Organ Prolapse Powers K, Lazarou G, et al Int Urogynecol J (2006)17:160-164


רקע
שכיחות צניחת איברי האגן עולה ככל שגיל הנבדקות הולך ומתקדם. הטיפולים השמרניים בבעיה מוגבלים מאוד, וכוללים שימוש בפסארים למיניהם. השימוש בפסארי היה שכיח יחסית טרם כניסת הניתוחים המשמרים החדשניים, הכוללים השתלת רשת, שבהם קיימת כנראה הצלחה גבוהה יותר מזו שנצפתה בעבר. בשנים האחרונות השימוש בפסארי שנוי במחלוקת, במיוחד במקרי הצניחות הניכרות (דרגה 4-3), שלגביהן אין כמעט חומר כתוב.

מטרה
לבדוק את ההנחה המקובלת, שלפיה השימוש בפסארי אינו נכון ואינו יעיל בנשים שבהן קיימת צניחה בדרגה מתקדמת של דפנות הנרתיק. 

שיטה ותוצאות
במחקר רטרוספקטיבי נבדקו נשים עם צניחה בדרגה 4-3 של דפנות הנרתיק, שחזרו למעקב תוך כדי שימוש בפסארי. 98 נשים עם צניחה בדרגות אלו הוכנסו למחקר, אך רק 77 מהן חזרו למעקב – והן היוו את קבוצת המחקר. 32 מהן (41.6%) הסכימו לשימוש בפסארי, ו-45 נשים סירבו, מהן 42 העדיפו גישה כירורגית, ו-3 העדיפו להיוותר ללא כל טיפול. קבוצת המחקר חולקה לנשים שסירבו לנסות טיפול בפסארי (45), נשים שניסו שימוש בפסארי (32), נשים עם צניחה בדרגה 4 שסירבו לנסות שימוש בפסארי (6/17), ונשים עם צניחה בדרגה 4 שמצאו כי הטיפול בפסארי מוצלח (6/11).
נשים שסירבו לטיפול בפסארי היו צעירות משמעותית (61) מאלו שניסו טיפול בפסארי (73), וסבלו גם משיעור גבוה יותר של דליפת שתן במאמץ (42% לעומת 18%). נשים עם צניחה מתקדמת יותר, מדרגה 4, היו מבוגרות יותר מאלו עם צניחה בדרגה 3. חוסר יכולת להחזיק את הפסארי במקומו (נפילה מן הנרתיק) קרתה ב 26%, בשכיחות זהה בצניחות מדרגה 3 ו-4.

מסקנות
בכמה עבודות לאורך השנים נצפה, כי השימוש בפסארי מוכר למרבית הגינקולוגים, וכי אלו העוסקים באורו-גינקולוגיה או אלו שלהם ניסיון מתמשך בכירורגיה הגינקולוגית, נטו יותר לשימוש בהם טרם ההחלטה על הגישה הכירורגית. שיעור ההצלחה בשימוש בפסארי משתנה ומגיעה עד 74%. כישלון השימוש היה נעוץ במידת הצניחה, בניתוח אגני קודם, בגיל צעיר יותר, בוולדנות נמוכה ובנוכחות דליפת שתן נלווית. המחברים הסיקו כי השימוש בפסארי בצניחות מתקדמות אפשרי ומוצדק אצל כל אישה החפצה בכך.

דיון
מחקר מועט נערך על שימוש בפסארי בצניחות מתקדמות ולאורך זמן, והמסקנות לא ברורות לחלוטין. בכל מקרה, מעבודה זו ומקודמות לה, ברור כי אין לשלול שימוש ממושך בקבוצות מוגדרות של נשים עם צניחה ניכרת של דפנות הנרתיק, וכי יש אף להציע פסארי כטיפול ראשוני לנשים הסובלות מכך, ללא קשר למידת הצניחה.LeftSide