תוצאות ניתוח TVT בנשים עם משקל עודף

תוצאות ניתוח TVT בנשים עם משקל עודף
ד"ר אילן זיו


מנהל המכון לאורו-גינקולוגיה, בית החולים אסותא ומכבי שירותי בריאות, תל אביב

One Year Outcomes of Tension-Free Vaginal Tape (TVT) Mid-Urethral Slings in Overweight and Obese Women
Killingsworth LB, Wheeler II TL, et al.
Int Urogynecol J 2009;20:1103-1108

השמנת יתר היא אפידמיה בעולם המערבי המתועש, עם שיעור מקורב של 30% מכלל האוכלוסייה באירופה ובארה"ב. בקרב הנשים המיועדות לניתוחים בריאטריים בשל השמנת יתר, נמצא כי 67% סובלות מדליפת שתן. נמצא כי בקרב נשים עם BMI גבוה הלחץ התוך-בטני גבוה משמעותית לעומת הלחץ בנשים עם BMI תקין. נוסף על כך, גם נזקים נוירוגניים לרצפת האגן בשל השמנת היתר ייתכנו כגורם לדליפת השתן. מקובל לחשוב כי ההצלחה של ניתוחים לטיפול בדליפת שתן במאמץ נמוכה יותר בנשים עם BMI גבוה לעומת נשים עם BMI תקין. במחקר לאחרונה נמצא כי בנשים עם BMI גבוה במיוחד (>35%) היה שיעור כישלון ניתוחי TVT 52% בהשוואה לשיעור נמוך בהרבה (19%) בנשים עם BMI תקין, במעקב ממושך ממוצע של 68 חודשים. מטרת מחקר נוכחי הייתה להעריך את שיעור ההצלחה והשיפור באיכות החיים בנשים עם משקל יתר שעברו TVT.

שיטה
195 נשים שעברו ניתוח TVT השתתפו במחקר נוכחי לאחר שמילאו שאלוני איכות חיים IIQ-7 & UDI-6 וכן שאלון שביעות רצון PSQ, טרם הניתוח ושוב שנה לאחר הניתוח.
שנה לאחר הניתוח הן נתבקשו למלא שוב שאלונים אלו. הקבוצה כולה חולקה לשלוש תת-קבוצות בהתאם ל-BMI – 68 נשים במשקל תקין (20-24.9), 65 נשים במשקל יתר (29.9-25) ו-62 נשים בקבוצת ההשמנה (≥30).

תוצאות
מתוך 195 המנותחות, שביעות הרצון מתוצאות הניתוח הייתה זהה עבור 3 הקבוצות (92%, 89%, 91%, p=0.98). שיעור הסיבוכים היה זהה בשלוש הקבוצות. בבדיקת תוצאות ה-Subscales בכל אחד משאלוני איכות החיים לא נמצא שוני משמעותי בין הקבוצות, וכך גם בעבור סיכום התוצאות (Total).

מסקנות
המחברים מסיקים כי סך כל הסימפטומים האורינריים בעקבות ביצוע ניתוח TVT פחתו במידה ניכרת, ללא קשר למשקל המנותחת. חשוב לזכור כי מדובר במעקב קצר יחסית, בן שנה אחת בלבד, אך תוצאותיו שונות משמעותית מן המוכר לנו.

הערות
תוצאותיו של מעקב זה חשובות לניהול הנכון של טיפולים בדליפת שתן בנשים. מובן כי יידרשו עבודות מחקר נוספות לאישוש התוצאות, אך פירושו של דבר שסיכויי ההצלחה הניתוחית, ללא סיבוכים, מאפשרים ביצוע ניתוחי TVT גם בנשים במשקל גבוה. בשנים האחרונות נרתעו מנתחים רבים מביצוע TVT, בשל החשש מסיבוכים, סיכוי גבוה יותר לפרפורציה של שלפוחית השתן, ואף ממצב שתואר בעבר שבו הטרוקאר לא הגיע לדופן הבטן הקדמית. בשל כך התפחתה נטייה לבצע TOT בנשים במשקל גבוה, למרות הסיבוכים המיוחדים לגישה זו.


LeftSide