דבר העורך

דבר העורך
ד"ר חיים קריסטל מנהל מרכז הילד, קריית שמונה


לקוראים שלום,


חוברת זו מוקדשת לשני נושאים: נפרולוגיה ופולמונולוגיה.

בשני התחומים – העמיקו המחברים עד לרמה המולקולרית,
כל זאת במטרה להקנות מידע על ממצאים קליניים.

    קריאה מהנה
    ד"ר חיים קריסטל
    העורך


LeftSide