משטח מצוואר הרחם כבדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם. נייר העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה

משטח מצוואר הרחם כבדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם. נייר העמדה של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה
פרופ' יעקב בורנשטיין מנהל האגף לבריאות האישה, בית חולים לגליל המערבי, נהריה, הפקולטה לרפואה ע”ש ברוך רפפורט, הטכניון; חבר הנהלת החברה הישראלית והאיגוד הבינלאומי לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם ד"ר רובא תומא בית-חולים לגליל המערבי, נהריה ד"ר דורון צרפתי בית-חולים לגליל המערבי, נהריה ד"ר אדוארדו שכטר מכבי שירותי בריאות


מבוא
משטח מצוואר הרחם (Pap Test) משמש כאמצעי לסקירה לשם גילוי מוקדם של מצבים טרום סרטניים בצוואר הרחם. נתונים אפידמיולוגים מסקנדינביה, קולומביה הבריטית (קנדה) ובריטניה מצביעים על ירידה משמעותית בהופעת מחלה פולשנית ותמותה מסרטן צוואר הרחם בעקבות סקירת אוכלוסין.
ברוב המדינות קיימת תכנית לאומית המתחילה את הסקר בין גיל 20 ל–30 בתדירות משתנה – בתחילה כל שנה, והחל מגיל 30 או אחרי שלושה משטחים תקינים, עוברים לביצוע בדיקה אחת לשלוש שנים ומסיימים בין גיל 60 לגיל 70, אם המשטחים האחרונים תקינים (1).

תמונת מצב בישראל
בישראל היארעות סרטן צוואר הרחם ב–2001 הייתה, לפי ICDC (נתונים מ– 1997) – בקרב יהודיות 5–6 ל– 100,000 נשים ובקרב לא יהודיות 4–5 ל–100,000. אחוז התמותה (נתונים מ–1995) הוא 45% (2).
התמותה מסרטן צוואר הרחם בישראל אינה יורדת במשך השנים ואף יש נטייה לעלייה (2). לעומת זאת בעולם המערבי, במקומות שמתקיימת תוכנית סקר לאומית, נצפתה ירידה מתמדת ומשמעותית בתמותה (3).
לפי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל קיימת לאחרונה עלייה משמעותית בהיארעות נגעים טרום סרטניים. נמצא כי 1% מכלל המשטחים בנשים בגילאים 30–50 מעיד על מצב טרום סרטני.
החל משנת 1995 משטחי צוואר הרחם נכללים בסל הבריאות בין הגילים 35–54 שנים, בתדירות תלת שנתית.
הוצע בעבר להגביל את הסקירה לנשים עם סיכון גבוה לפתח סרטן צוואר הרחם, אלא שלא ניתן למצוא בישראל אוכלוסייה בסיכון גבוה לפי מוצא אתני, אזורי מגורים או גורמי סיכון רפואיים (5,4), לכן יש להגדיר גבולות של גילאים בהם תיסרק כל האוכלוסייה. בסקר שנערך לאחרונה ע"י החברה לקולפוסקופיה ופתולוגיה צווארית בארץ נמצא שכמחצית מהנשים עם נגעים טרום ממאירים בדרגה חמורה אובחנו מתחת לגיל 35 (6), ועל כן החברה ממליצה להתחיל את תוכנית הסקירה בגיל 25. מחקרים רבים מראים על הבדל שולי בין סקירה שנתית לסקירה תלת שנתית (7).

אשר על כן עמדת האיגוד היא:

1. יש לשאוף לשימוש אחיד במונחים הנוגעים לממצאים פתולוגיים בצוואר הרחם על פי המינוח המעודכן לפי BETHESDA.
2. אין עדיפות לטכניקת פאפ מסוימת לביצוע סקירה: ניתן להשתמש בשיטת הפאפ הקונבנציונאלי או באמצעות ציטולוגיה מבוססת נוזל ("פאפ דק").
3. בישראל יש צורך בסקר רוטיני על ידי משטח צוואר הרחם החל מגיל 25 בתדירות תלת שנתית.
4. בגיל 60, אם שתי הבדיקות האחרונות היו תקינות, ניתן להפסיק את בדיקות הסקר.
5. אישה עם משטח צוואר הרחם לא תקין (משלב של Atypical Squamous cells suggestive of high grade lesion = ASC–H ומעלה) תופנה לבדיקת קולפוסקופיה.
6. במקרה שמתקבלת תשובת משטח צוואר הרחם המדגים "דלקת" או Atypical Squamous Cells of undetermined significance = ASC–US והמעבדה מבקשת לחזור על המשטח, רצוי לבצע משטח חוזר לאחר ניקוי צוואר הרחם עם תמיסת סליין.
בהנחיות אלו הכוונה היא לביצוע משטחי צוואר הרחם כסקר למניעת סרטן צוואר הרחם בנשים בריאות אל–תסמיניות. הם אינם באים כתחליף למשטחי פאפ ובירור קליני ומעבדתי אשר יש לבצע מסיבות רפואיות (כגון ממצא צווארי, דמם במגע, חשיפה לדי–אתיל–סטילבסטרול וכו\).

References
1.    van Ballegooijen M, van den Akker-van Marle E, Patnick J, Lynge E, Arbyn M, Anttila A, Ronco G, Dik J, Habbema F. Overview of important cervical cancer screening process values in European Union (EU) countries and tentative predictions of corresponding effectiveness and cost-effectiveness. Eur J Cancer 2000:36:2177-2188
2.    Israel Cancer registry. Ministry of Health 1999
3.    Ponten J, Adami HO, Bergstrom R, Dillner J, Friberg LG, Gustafsson L, Miller AB, Parkin DM, Sparen P, Trichopoulos D, Strategies for global control of cervical cancer.
Int J Cancer 1995; 60: 1-26
4.    Sadan O, Schejter E, Ginat S, Bachar R Boaz M, Menczer J, Glezerman M. Premalignant lesions of the uterine cervix in a large cohort of Israeli Jewish women. Arch Gynecol Obstet. 2004 2;69:188-191
5.    Ben Baruh G., Beller U, Slaiter P, Factor I. Cervical Cancer in Israel. Obstet Gyn Update 1991; 4:9-18
6.    Siegler E, Zarfati D, Sjchter E, Bar-Am A, Mushonov R, Bornstein J Large loop excision of the transformation zone in Israel –2001. Harefuah. 2004:143:327-334
7.    Sawaya GF, McConell KJ, Kulasingam SL, Lawson HW, Kerlikowske K, Melnikow J, Lee NC, Gildengorin G, Myers ER, Washington AE. Risk of cervical cancer associated with extending the interval between cervical cancer screenings. N Engl J Med. 2003; 349: 1501-1509


LeftSide