עד כמה מדויקת הערכת התלונות והבדיקה של צניחת אברי האגן כהכנה לניתוח?

עד כמה מדויקת הערכת התלונות והבדיקה של צניחת אברי האגן כהכנה לניתוח?
ד"ר אילן זיו מנהל המכון לאורו-גינקולוגיה, בית החולים אסותא ומכבי שירותי בריאות, תל אביב


רקע
לכאורה, צניחת קירות הנרתיק ניתנת לאבחון בקלות רבה. ניתן לשייך תלונות מסוימות לסוג הספציפי של הצניחה, ניתן להעמיק בבירור התלונות והערכת הפגיעה באיכות
החיים על ידי שימוש בשאלונים ספציפיים, ובבדיקה מדוקדקת ניתן לציין מהי הצניחה, של איזה איבר, מהו שיעורה, ומהו שילוב הצניחות באישה מסוימת. למעשה, העוסקים בתחום זה מופתעים מדי יום מחדש להיווכח עד כמה רבות הטעויות באבחון, עד כמה שונות התלונות אצל נשים שונות בנוכחות אותה צניחה, ואפילו בהבדל שבין הבדיקה לאבחון האיבר הצונח בבדיקה במרפאה לעומת בדיקה בהרדמה, במהלך ניתוח לתיקון הצניחה. באופן פרדוקסלי, אף על פי של-50% מן הנשים יש צניחה כזו או אחרת של אברי האגן, רק ל-20% מהן תלונות הקשורות לצניחה כזו.

המטרה
מטרת המחקר להעריך עד כמה מדויקת הבדיקה האגנית הנערכת בנשים המתלוננות על צניחת אברי האגן, בהשוואה לתלונותיהן ולממצאים במהלך ניתוח לתיקון הצניחה.

שיטה
בשלושה בתי חולים אוניברסיטאיים בבריטניה נבדקו רישומיהן של 104 נשים שאובחנו כסובלות מצניחות שונות של אברי האגן, ושיועדו לניתוח לתיקון הצניחה. הנשים זומנו שוב לבדיקה עם צוות מומחים לשיקום רצפת האגן, נבדקו שוב ועברו הערכה תוך שימוש בשאלון ייחודי להערכת איכות חייהן בנוכחות צניחה (P-QoL). כל תלונה הקשורה בצורה זו או אחרת לצניחה תועדה. בהתייחס לכל הנתונים שתוארו, תוכנן עבורן ניתוח. הממצאים לפני הניתוח ובניתוח עצמו נבחנו בשלוש קטגוריות:
1. מספר המטופלות שבהן הייתה התאמה בין התלונות
ובין הממצאים בשאלון ובבדיקה.
2. מספר הנבדקות שבהן התשאול קודם לניתוח לא הצביע
על מכלול תלונותיהן.
3. ההבדל בממצאים טרם הניתוח לבין הממצאים במהלכו.

תוצאות
מתוך 104 הנשים במחקר רק ב-16 (15%) היה תיעוד מלא ומושלם של תלונותיהן טרם הניתוח. בכל השאר תיעוד התלונות היה לקוי וחסר בכל הקשור להפחתה באיכות החיים (76%), לתפקוד מיני (75%), לפעילות מעיים (25%) ולמערכת השתן התחתונה (12.5%). 23 נשים (22%) סבלו מתלונות אורינריות שלא בוררו טרם הניתוח. בדיקה פיזיקלית של הצניחה הייתה משביעת רצון ב-59% מן המקרים. בדיקה בהרדמה הייתה שונה ב-38 מקרים (37%) ב-16 מקרים הצניחה הייתה גדולה או קטנה מן המתואר בבדיקה במרפאה, ב-11 נשים הייתה צניחה שונה בכלל מזו שתוארה בבדיקה טרם הניתוח, ושילוב של מידת צניחה ואיבר הצניחה שונים מהמתואר, ב-11 נשים נוספות. לפיכך, הניתוח שבוצע היה שונה מן המתוכנן ב-22 נשים (21%).

דיון
תוצאות עבודת מחקר פרוספקטיבית זו מדברות בעד עצמן, ובעצם, אינן מפתיעות כלל. כל העוסקים בשיקום רצפת האגן בעולם כולו, נוכחים מדי יום עד כמה רבה השונות בין הבדיקה במרפאות שאינן עוסקות בתחום ובין הממצאים בבדיקת מומחים בתחום. עניין זה, שבעיקרו הוא הכשרת מתמחים בגינקולוגיה להכרת הצניחות השונות והטיפול השונה בכל אחת מהן, מועלה בכל אחת מן הפגישות המדעיות של האיגודים העוסקים בתחום, תוך הדגשת הצורך להעמיק את חינוך המתמחים להכרת הצניחות השונות והקשר שלהן לתלונות השונות שבהן מבקשת הנבדקת לטפל (תחושת הגוש, הפרעות השתנה, הפרעות בריקון המעי, הפרעות בתפקוד מיני וכו\). המחקר מעלה על נס את הצורך בבירור נאות של כל הבעיות טרם הניתוח (לדוגמה: הערכה אורודינמית טרם כל ניתוח לתיקון צניחה קדמית או אפיקלית), ותכנון הניתוח כך שיתייחס לכל הבעיות שהועלו.


LeftSide