תבנית סימולציה כאמצעי להתנסות בתקשורת עם ילדות ומתבגרות בביקורן במרפאה גינקולוגית

תבנית סימולציה כאמצעי להתנסות בתקשורת עם ילדות ומתבגרות בביקורן במרפאה גינקולוגית
פרופ' יורם בייט - החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות


A Simulated-Patient-Based Program for Training Gynecologist in Communication with Adolescent Girls Presenting with Gynecological Problems
Beyth Y, Hardoff D, Rom E, Ziv A.
J Pediat Abolesc Gynecol 2008, To Be Published

רבים הם הרופאים הגינקולוגים חסרי הניסיון ביצירת תקשורת טובה עם ילדות, מתבגרות והוריהן בבואם לביקור במרפאה הגינקולוגית. שנים של ניסיון קליני נדרשות כדי לפתח וליישם את התכונות הנדרשות ליצירת תקשורת טובה עם המטופלת הצעירה, כבר בביקורה הראשון במרפאה. לעתים קרובות מלווה המטופלת באימה או באביה, מצב הדורש מיומנויות נוספות, כגון: קבלת מידע חסוי מהבת או מההורה - מידע חשוב שניתן להשיג רק באמצעות שיחה בארבע עיניים.
המרכז לסימולציה רפואית בישראל (מ.ס.ר.) מיישם זה שנים מספר, תוכניות שונות לשיפור מיומנויות קליניות בתחומים שונים ולאוכלוסיות מטפלים מגוונות: תוכניות התנסות לרופאים, לאחיות, למיילדות, לאנשי חיל רפואה (רופאים וחובשים). כמו כן, מיושמות תוכניות סימולציה למועמדים לבתי ספר לרפואה, לרופאים לפני תחילת שנת הסטאז’ ובמקצועות רפואה מסוימים אף כחלק מבחינת ההתמחות. תוכניות הסימולציה השונות נעזרות במכשור סימולציה מגוון ביותר ובמצבים מסוימים אף בשחקנים.
הגינקולוגים נפגשים לראשונה עם המטופלות (ילדות ומתבגרות) במרפאות או בחדר המיון כבעיה דחופה הדורשת התערבות פנימית או כירורגית.
השטח הייחודי של גינקולוגיה של ילדות ומתבגרות התפתח בשלושת העשורים האחרונים וקיימת לכן חשיבות לכך כי מתמחים ורופאים המטפלים בבעיות המיוחדות של אוכלוסייה זו ירכשו ניסיון ביצירת הקשר עם המטופלות כבר במפגש הראשון. הפתיחות של הנערות במרפאה הגינקולוגית הולכת וגוברת וכמוה תדירות הביקורים במרפאות.
עבודה ראשונית זו התמקדה ברכישת מיומנות תקשורתית של רופא/ה או מטפל/ת לבין המטופלות: תינוקת או ילדה המלווה ע"י אחד ההורים, מתבגרת הפונה למרפאה בגפה או בליווי הורה.

שיטות

בתוכנית הסימולציה השתתפו 18 גינקולוגים מומחים עם ניסיון מקצועי של 10-8 שנים ברפואה אמבולטורית ובמחלקות בתי חולים, ובנוסף, שני מתמחים בכירים.
ארבעה שחקנים צעירים ושניים מבוגרים מצוות השחקנים של מ.ס.ר השתתפו, לאחר שקיבלו מידע ורכשו ניסיון בתסריט המקרים הגינקולוגיים שהם "ישחקו" בסימולציה.
שלושה מומחים בגינקולוגיה וברפואת מתבגרים, אשר רכשו ניסיון בסימולציה קלינית, תפקדו כמדריכים המנתחים את אירועי הסימולציה.
הסימולציה התבצעה בחדר הזהה לחדר מרפאה עם מראה חד-כיוונית המאפשרת תצפית של המשתתפים בסדנה, באירוע הסימולציה של המפגש של הרופא המתורגל עם המטופלת.
האירועים אשר תורגלו בסדנה נבחרו מתוך מגוון של מצבים שבהם עשוי הרופא להיתקל במרפאתו, כגון: קיום יחסים ללא אמצעי מניעה וחשש להיריון, ילדה הסובלת מכאבי בטן ומלווה ע"י אביה (חשש לאלימות), אנורקסיה, מקרה אונס, ילדה מוגבלת בת 12 מלווה בהורה המודאג לגבי הופעת וסת והיריון בעתיד.
במהלך הסדנה משתתף כל מתנסה בשני אירועים של 20 דקות כל אחד, וצופה דרך המראה החד-כיוונית בשני אירועים נוספים. כל האירועים מוקלטים בסרט. במהלך יום הסדנה מתקיימות ישיבות משותפות של המתרגלים עם כל המתורגלים כדי לנתח את האירועים, תוך כדי התבוננות בסרטים. בדיונים אלו מושם הדגש על שיטות התקשרות.
בתום יום הסדנה, המשתתפים מילאו דפי משוב אשר הדגישו את שביעות רצונם המלאה מהתוכנית.

דיון

החברה הישראלית לגינקולוגיה של ילדות ומתבגרות בשיתוף עם המרכז הארצי לסימולציה רפואית (מ.ס.ר) מפעילה זה שנתיים סדנאות לשיפור מיומנות תקשורת של מטפלים בבעיות גינקולוגיות של ילדות ומתבגרות.
חוסר הניסיון של רופאים מתמחים ושל מומחים צעירים ביצירת קשר ראשוני עם ילדות ומתבגרות ועם הוריהן במפגש הרפואי הראשון מקשה עליהם את קבלת ההיסטוריה הרפואית, את הבדיקה הגופנית ומטבע הדברים גם את האבחון הנכון.
אין ספק, כי הסימולציה הרפואית מהווה כיום כלי עזר ברכישת ניסיון קליני, ומאפשרת תרגול של מצבים קשים, רפואיים ונפשיים, עוד טרם ההתנסות המעשית בשטח. מתקבל הרושם כי יש צורך להרחיב את הסדנאות בנושא גינקולוגיה של ילדות ומתבגרות לכלל הגינקולוגים. יש צורך אף להרחיב את תסריט הסדנה כך שיכלול גם מצבים של ביקורי נערים או נערים עם בנות זוגם במרפאה.


LeftSide