הכינוס הישראלי ה-2 בנושא Sexual Health: עור ומין בעידן המודרני - אבחון וטיפול מספר: 0

תאריך : 14/01/2009
מקום הכנס: שרתון סיטיטאוור ר"ג
Sexually Transnitted Infections הם זיהומים חוצי גבולות אשר פוגעים בנשים, ובגברים. בישראל כ-50%-75% מהגברים ומהנשים הפעילים מבחינה מינית יידבקו במהלך חייהם בסוג כלשהו של זיהום. נתון זה מהווה אתגר גדול לרפואה ומגביר את חשיבות הטיפול המונע. כינוס ייחודי זה איפשר לאחד את התחומים: זיהומים, עור, גינקולוגיה ואורולוגיה, ולקיים ביניהם דיון מולטי דיסציפלינרי. בטוחני כי השתתפותכם בכינוס זה העשירה את הידע והמודעות ואת הנכונות לפעול יחדיו למניעת הזיהומים
LeftSide